شاخه ها

گل های ارغوانی بزرگنمایی

گل های ارغوانی

گل های ارغوانی زیبا

جزییات بیشتر

 • مات
 • 8 میلی متری
 • 16 میلی متری
 • 6x9
 • 10x15
 • 13x18
 • 16x21
 • 20x25
 • 20x30
 • 20x36
 • 30x45
 • 60x90
 • 70x100
 • 90x120

زیبایی و طراوت این گل ها به خانه یا محل کار شما طراوت خاصی میدهد .