شاخه ها

شالیزارهای کوهستانی بزرگنمایی

شالیزارهای کوهستانی

شالیزارهای کوهستانی نپال

جزییات بیشتر

 • مات
 • 8 میلی متری
 • 16 میلی متری
 • 6x9
 • 10x15
 • 13x18
 • 16x21
 • 20x25
 • 20x30
 • 20x36
 • 30x45
 • 60x90
 • 70x100
 • 90x120

کوهستان های نپال با وجود آب های فراوان محل خوبی برای کشت برنج است . این تابلو نمایی از کوهستان های آلپ را در کشور نپال به منزل یا محیط کار شما خواهد آورد