شاخه ها

B/W Boats بزرگنمایی

B/W Boats

قایق های دریاچه فیوا

 

جزییات بیشتر

 • مات
 • 8 میلی متری
 • 16 میلی متری
 • 6x9
 • 10x15
 • 13x18
 • 16x21
 • 20x25
 • 20x30
 • 20x36
 • 30x45
 • 60x90
 • 70x100
 • 90x120

دریاچه فیوا به تعبیری در ته دنیا واقع شده و زیبایی خاص خود را دارد .... قایق ها در انتظار مشتری برای سواری ساعتی بر روی دریاچه ! تابلویی سیاه و سپید که در یک کلمه زیباست و تقارن دو قایق خود معنی گر خاص برای همراهی چشمان بیننده است !