شاخه ها

شب در نیویورک بزرگنمایی

شب در نیویورک

نیویورک شهری که هیچ گاه نمی خوابد .

جزییات بیشتر

 • مات
 • 8 میلی متری
 • 16 میلی متری
 • 6x9
 • 10x15
 • 13x18
 • 16x21
 • 20x25
 • 20x30
 • 20x36
 • 30x45
 • 60x90
 • 70x100
 • 90x120

با داشتن این تابلو می توانید بیداری را در شب های اطاق خود همراه خواهید داشت  و حس و حال دنیایی دیگر را برای خود و در پیش چشمان خود خواهید داشت