شاخه ها

Bouddhanath Stupa بزرگنمایی

Bouddhanath Stupa

معبد چشمان بودا

 

جزییات بیشتر

 • مات
 • 8 میلی متری
 • 16 میلی متری
 • 6x9
 • 10x15
 • 13x18
 • 16x21
 • 20x25
 • 20x30
 • 20x36
 • 30x45
 • 60x90
 • 70x100
 • 90x120

بزرگ ترین معبد بودایی در این سبک در جهان که در کاتماندو - نپال واقع شده است و برای بوداییان مقدس است .