شاخه ها

 نمایی از بالای Bouddhanath Stupa بزرگنمایی

نمایی از بالای Bouddhanath Stupa

چشمان بودا

جزییات بیشتر

 • مات
 • 8 میلی متری
 • 16 میلی متری
 • 6x9
 • 10x15
 • 13x18
 • 16x21
 • 20x25
 • 20x30
 • 20x36
 • 30x45
 • 60x90
 • 70x100
 • 90x120

نمایی دیگر از معبد بزرگ بوداییان که در جهان منحصر به فرد است . محل کاتماندو پایتخت نپال